Kartonnen wapens

atelier 20+03 Kartonnen wapens
Opdrachtgever:
Nationaal museum van de speelkaart
Locatie:
Turnhout

Voor de inrichting van deze expo over de rol van het kaartspel tijdens W.O. 1 maakten we een
hedendaagse interpretatie van een loopgraaf. Het profiel van de loopgraaf werd doorgetrokken 
in de presentatie, waarbij de schuine wanden de tentoonstellingskasten vormden. De zwartgeschilderde
gang was opgesplitst in vakken ter verduidelijking van de thema's. Elk thema kreeg bovendien een uitgesneden
silhouet van een soldaat mee.

De expo was te zien op het TV-programma 'Vlaanderen vakantieland' (Eén)

Samen van gedachten wisselen?